كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
دوازدهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه دوازدهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه در تاریخ 22/7/94 با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان، معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان ، مشاور عالی رییس سازمان و کلیه مدیران و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های مدعو و عضو شورا و نمایندگان سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
دوازدهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه در تاریخ 22/7/94   با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان، معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان ، مشاور عالی رییس سازمان و کلیه مدیران و نمایندگان  وزارتخانه ها  و دستگاه های مدعو و عضو شورا و نمایندگان سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
در ابتدای جلسه معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس با اشاره به گزارش شورای آب درخصوص میزان استحصال آب در کشور و ارقام هشدار دهنده در این خصوص،گزارشی از روند بررسی احکام آب در کارگروه آب و محیط زیست ذیل شورای محیط زیست در هفته گذشته بیان کرده و در ادامه افزود که این کارگروه هفته آینده نیز جلسه ای برگزار کرده و بررسی احکام آب را در آن نهایی کرده و در جلسه آتی شورا این احکام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
خانم ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست گزارشی از روند تصویب قوانین دایمی درهیات دولت ارایه نموده و با توجه به ضعف در عملکرد برنامه های چهارم و پنجم توسعه،  بر ضرورت همکاری های بین بخشی در تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه تاکید نموده و با اشاره به همزمانی تصویب برنامه ششم با تهیه برنامه جهانی محیط زیست و شاخص های SDG که برنامه 15 ساله محیط زیست جهان را تعیین می کند، خواستار آن شد که سیاستگذاری ها در برنامه ششم به گونه ای باشد که محیط زیست ایران بتواند با شاخص های بین المللی تطبیق یافته و برای تحقق این امر باید رویکرد برنامه ریزی غلطان داشت. وی در ادامه با توجه به سفر اخیر خود به استان کرمان، وضعیت منابع آب آنجا را بحرانی توصیف و به فعالیت های خوبی که از طرف استان برای کنترل و مدیریت مصرف آب انجام گرفته است اشاره نمود.
در ادامه پوراصغر نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارشی از تهیه آخرین ویرایش وضعیت موجود محیط زیست کشور و آمار و ارقام به کار رفته در آن و منابع و شاخص های آن ارایه نمود و طبق نظر اعضای شورا مقرر شد دستگاههای عضو شورا نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را حداکثر تا دوشنبه 27 مهرماه ارسال نمایند.
وی سپس گزارشی از روند تهیه و تصویب ضوابط ملی آمایش سرزمین در کارگروه ذیل شورای برنامه ریزی آمایش ارایه و بیان نمود که این ضوابط برای بررسی به هیات دولت فرستاده خواهد شد.
سپس اعضای شورا با ارایه نظرات خود در این خصوص تاکید کردند که در تهیه ضوابط ملی، برش های اکولوژیک باید تعریف و مبنا قرار گیرد و رویکرد آن باید سرزمینی و کلان باشد.
در ادامه احکام پیشنهادی سازمان در حوزه هوا مطرح و مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و با توجه به نیاز به بررسی بیشتر مقرر شد احکام ابتدا در کارگروه هوا و محیط زیست ذیل شورای محیط زیست برنامه ششم متشکل از نمایندگان وزارتخانه های نفت، صنعت و معدن، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی و حفاظت محیط زیست کشور و نماینده سازمان های مردم نهاد محیط زیستی مورد بررسی قرار گرفته و مصوبات کارگروه در شورا طرح شود.
سپس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در خصوص مدیریت پسماند و زباله های شهرهای ساحلی شمال کشور مورد بررسی قرار گرفته و با اصلاحات و نکات تکمیلی تصویب شد.
 
 
 
 
بيشتر